Monthly Archives: december 2015

Människans bästa vän?  

 

Människan har alltid gillat och uppskattat djur på olika sätt, men det finns vissa djur som står människan närmare än andra. Hunden är kanske det bästa exemplet på detta. De Stylish brunette working from home in her home office and holding her dog in her lap.flesta vet att hunden brukar kallas människans bästa vän och det finns många teorier om varför det har blivit på detta sätt. En utbredd och relativt accepterad teori är att hunden, som utvecklades ifrån vargen, hjälpte människan i jakten av andra djur. Tack vare deras luktsinne så kunde spårning av vilt underlättas och som tack för hjälpen så blev hunden inbjuden till att ta del av människans fångst. På detta sätt kom vi närmare varandra och evolutionen gjorde sedan sitt.

Andra teorier talar även om andra sätt som människan och vargen, eller hunden, hade nytta av varandra. Några exempel på hur de kunde komma till nytta var som vakthundar, slädhundar, sällskapsdjur och värmedynor. Man vet inte exakt när hunden började utvecklas från vargen eller när hunden i sin tur började närma sig människan, men man vet att det är tusentals år sedan och man är ganska säker på att ovanstående orsaker spelade en stor roll i skapandet av vänskapsbandet som vi ser idag. Karin Bojs talar om att hunden var våran följeslagare redan för 25,000 år sedan i sin krönika om hundar och hunden och människans gemensamma historia.

Att hunden är människans bästa vän är dock inte vedertaget i alla delar av världen. I vissa muslimska delar i mellanöstern så ser man hunden som det motsatta. Islam förbjuder muslimer att ha hundar och straffet för detta är att man förlorar en eller två “qiraats” från sina “hasanaat”. Detta innebär i princip att man förlorar “andelar” av sina “goda gärningar”. Hunden ses Cheerful man making selfie with his dog, american staffordshire terrier.inte som en vän utan som någonting smutsigt. Det finns dock undantag och dessa gäller i de fall då man har hundar till jakt eller för att vakta boskap.

 

Sedan har vi ytterligare ett synsätt på hunden längre österut, i till exempel Kina, där hunden varken är människans bästa vän eller någonting smutsigt eller orent. Här njuter man nämligen av att slakta hunden för att sedan äta den, något som västvärlden kanske har svårt att acceptera. Slutsatsen vi kan dra av allt detta är att hunden kanske inte är människans bästa vän överallt, men att hunden är det djuret som står oss alla närmast, även om det är på olika sätt.